Kontakt

Personalistka pre všetky krajiny

Ing. Lucia Pekaríková

Phone

Sídlo firmy

Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 46 033 467
IČ DPH: SK2023212026

Phone

Kontaktné miesto
a školiace stredisko

Škultétyho 78, 010 01 Žilina

Phone

Sklad a školiace stredisko

Strojárenská 1, 91702 Trnava